Terms

Participation takes place at your own risk. Norwegian Sea Kayaking A/S  assumes no responsibility for the financial consequences of possible mishaps / injuries that may occur during the events. Exceptions may be liability due to gross negligence by the tour guide, as described by Norwegian law. A condition for participation is that the participants have signed travel / accident insurance.

The guided tours are open to anyone who satisfies the requirements imposed on the participants physical and mental ability to complete the trip.
The participant is obliged to read the program thoroughly and assess whether he / she is physically and mentally able to complete the trip. If a participant is uncertain about own health condition, he/she is obliged to consult a doctor before beginning the guided tour.

Participants must bring with them the equipment mentioned in the description of the guided tour. Participants are required to follow the instructions of tour guides. If a participant turns out to be physically or mentally unable to complete the trip, is insufficiently dressed or lacking necessary equipment, he / she may be refused to participate or excluded from the rest of the trip. Participants who may have acute health problems (eg. seizures or the like) must be prepared for the trip (for example by bringing medicines and usage instructions). The tour leader must be notified in advance about health issues relevant to the guided tour.

Cancellation
If canceled more than 60 days before departure, a full refund will be given. If canceled between 59 and 30 days before the start of the program, 50 percent will be refunded. If canceled less than 30 days before the start of the program, no refund will be given.


Vilkår

Deltakelse skjer på eget ansvar. Norwegian Sea Kayaking AS påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Unntak kan være ansvar p.g.a. grov uaktsomhet hos arrangøren/turlederen, slik dette påhviler etter gjeldende
lovgivning. Betingelse for deltakelse er at deltakerne har tegnet reise/ulykkesforsikring. Turene kan være åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes tekniske, fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen. Deltakeren plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen. Deltaker må selv vurdere om egne padleferdigheter er gode nok til å gjennomføre turen. Dersom en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege.

Deltakerne må ha med seg det utstyr som er nevnt i programmet. Deltakerne plikter å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom en deltaker viser seg å være fysisk eller psykisk uskikket til å gjennomføre turen, er utilstrekkelig kledd eller mangler nødvendig utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. Deltakere som kan få akutte helsesvikt (f.eks. anfall eller lignende) plikter selv å ta ansvar for å være godt forberedt til turen (f.eks. å ha med medisiner og bruksinstruks). Turlederen skal varsles i god tid før turen starter.

Gjennom å melde seg på turen bekrefter deltakeren at han/hun har lest beskrivelsen av turen, krav til kvalifikasjoner og vilkår for deltakelse. Deltakeren bekrefter i tillegg at han/hun besitter nødvendige kvalifikasjoner som kreves. Deltakeren bekrefter også at han/hun deltar på eget ansvar.Avbestilling
Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise tapes eventuelle depositum. Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før start av program tapes 50 prosent av totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før start tapes 100 prosent av totalsum.